Identyfikacja wizualna

Na szybko zebrane projekty stanowiące spójną całość identyfikacji wizualnej firm.