Image Alt

Projekt broszury

Projekt broszury (fotowoltaika) formatu A4 dla firmy Revolto.

PROJEKT BROSZURY INFORMACYJNEJ

12 stronicowa broszura formatu A4 przygotowana dla firmy Revolto zajmującej się instalacją fotowoltaiki.
Kolory użyte do opracowania broszury nawiązujące do logo firmy.