Image Alt

Projekty plakatów

Plakaty promujące koncerty odbywające się na patio hotelu Arłamów.

PLAKATY REKLAMOWE / PROMOCYJNE

Plakaty promujące koncerty odbywające się na patio hotelu Arłamów.
W ramach każdego koncertu / eventu projektowane były:
• plakaty
• bilety
• grafiki promocyjne na FB (głównie na podstawie plakatu)
• grafiki informacyjne na TV hotelowe (do pokoi oraz na korytarze)
Plakaty w formatach A2, A3, A4 na potrzeby promocji w okolicznych miastach, A3, A4 do rozwieszenie na terenie obiektu.
Poniżej kilka przykładów.